Klevų medus

KLEVŲ MEDUS

Labai šviesios spalvos, o kai susikristalizuoja – tampa tarsi permatomas.